Hero Image
19 november 2020
Info Day - Netherlands

EASME

Het uitvoerend agentschap voor het midden- en kleinbedrijf (EASME) is door de Europese Commissie ingesteld om namens haar enkele EU-programma's te leiden op het gebied van ondersteuning en innovatie van het mkb, milieu, klimaatactie, energie en maritieme zaken.

Ga voor meer informatie naar: https://ec.europa.eu/easme 

Onze programma's

EASME leidt aanzienlijke delen van COSME, het EU-programma voor het concurrentievermogen van het mkb, waaronder het Enterprise Europe Network (EEN), Uw Europa Bedrijfsleven, LIFE, Horizon 2020 en het EFMZV, om ervoor te zorgen dat de door die programma's gefinancierde activiteiten goede resultaten opleveren en de Commissie waardevolle input geven voor haar beleidstaken.

 

Het Enterprise Europe Network

Het Enterprise Europe Network, partner van deze campagne, helpt bedrijven op internationale schaal te innoveren en te groeien. Het is het grootste ondersteuningsnetwerk ter wereld voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) met internationale ambities.

Het netwerk is actief in meer dan 60 landen ter wereld. Het brengt 3000 deskundigen uit meer dan 600 lidorganisaties bijeen, die allemaal bekendstaan om de uitstekende manier waarop ze bedrijven ondersteunen.

Hier kun je meer informatie vinden.

Volg het netwerk via:

#EENCanHelp

 

COSME

COSME is het EU-programma voor het concurrentievermogen van het midden- en kleinbedrijf. Het loopt van 2014 tot 2020 met een geplande begroting van 2,3 miljard euro.

COSME wil het voor kleine en middelgrote ondernemingen makkelijker maken om toegang tot financiering te krijgen in alle fasen van hun levenscyclus: oprichting, uitbreiding of bedrijfsoverdracht. Dankzij de EU-steun kunnen bedrijven makkelijker garanties, leningen en vermogenskapitaal krijgen.

Kijk hier voor nog meer informatie.

#COSME_EU

COSME-brochure

 

Horizon 2020

Horizon 2020 is het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU ooit met bijna 80 miljard euro aan beschikbare financiële middelen voor een periode van 7 jaar (2014 tot 2020), bovenop de private investeringen die dit geld zal aantrekken. Het belooft nog meer doorbraken, ontdekkingen en eerste-ter-wereld-posities door geweldige ideeën van het lab naar de markt te brengen.

Hier kun je meer informatie vinden.

H2020-oproep tot het indienen van voorstellen op het gebied van energie-efficiëntie 2020

H2020-programma Energie-efficiëntie

#Horizon2020

 

Horizon Europa

Horizon Europa, het kaderprogramma dat Horizon 2020 opvolgt, is nog in ontwikkeling. Lees hier over de achtergronden, volgende stappen en de voortgang bij de ontwikkeling van dit programma hier.

 

Contact

EASME

Enterprise Europe Network

Registratie
Gesloten sinds 20 november 2020
Georganiseerd door
Deelnemers
Vereniging/ Agentschap 10
R&D-instelling 2
Overheid/ autoriteit 25
Publieke sector 24
Academische wereld/ universiteit 4
Start-uphub/ startercentrum 5
Bank/financieel tussenpersoon 4
Ngo 1
Overige 37
Totaal 112