Hero Image
19 november 2020
Info Day - Netherlands

GROW

Het Directoraat-generaal Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf is verantwoordelijk voor het EU-beleid inzake de interne markt, de industrie, het ondernemerschap en kleine bedrijven.

 

Over ons

Om de groei in Europa te bevorderen werkt het DG GROW eraan om:

  • een open interne markt te garanderen voor goederen en diensten in de EU;
  • de industrie in Europa te versterken en industriële innovatie te bevorderen om zo nieuwe groeibronnen te kunnen aanboren;
  • te zorgen voor een gemoderniseerd systeem van openbare aanbestedingen, dat EU-breed betere toegangsmogelijkheden biedt tot overheidscontracten;
  • de groei van het midden- en kleinbedrijf te stimuleren en een ondernemersgerichte cultuur te bevorderen;
  • de internationalisering van EU-bedrijven te ondersteunen;
  • de toegang tot financiering voor het mkb te vergemakkelijken.

 

Toegang tot financiering voor het mkb

De EU ondersteunt bedrijven door betere financieringsmogelijkheden te bieden via financiële tussenpersonen als banken en durfkapitalisten, die met de hulp van de EU financiële steun kunnen leveren.
Op het EU-portaal over Financiering kan je passende EU-financiering vinden die in jouw land beschikbaar is.

 

Uw Europa: Bedrijfsleven

Op het Bedrijfslevenportaal van Uw Europa vind je de rechten en plichten voor bedrijven die hun positie op de interne markt optimaal willen benutten. De website biedt informatie over de toegang tot nieuwe markten in de EU (het oprichten van een bedrijf of dochteronderneming, goederen en diensten in het buitenland verkopen, de bijbehorende btw en belasting betalen), financieringsmogelijkheden en nog veel meer.

 

Aanvullende bronnen

DG GROW

Een strategie voor het mkb


Bedrijfslevenportaal Uw Europa


Financieringsportaal


Een Europese Green Deal


Herstelplan voor Europa

 

Contact

Europese Commissie – DG GROW | https://ec.europa.eu/growth/
Twitter: @EU_growth
Facebook: EU.GROWTH

Registratie
Gesloten sinds 20 november 2020
Georganiseerd door
Deelnemers
Vereniging/ Agentschap 10
R&D-instelling 2
Overheid/ autoriteit 25
Publieke sector 24
Academische wereld/ universiteit 4
Start-uphub/ startercentrum 5
Bank/financieel tussenpersoon 4
Ngo 1
Overige 37
Totaal 112